GLORY FC Trở lại

GLORY FC

GLORY FC

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

 • 0 0
  0
10
Võ Minh Vương

Võ Minh Vương

 • 2 2
  0
3
Nguyễn Việt Dũng

Nguyễn Việt Dũng

 • 9 1
  1
11
Cao Trọng Trí

Cao Trọng Trí

 • 0 0
  0
47
Hoàng Lê Huy

Hoàng Lê Huy

 • 0 0
  0
9
Nguyễn Văn Nhơn

Nguyễn Văn Nhơn

 • 3 0
  0
6
Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Văn Bình

 • 19 0
  0
7
Phạm Trọng Nghĩa

Phạm Trọng Nghĩa

 • 0 0
  0
12
Phan Hữu Minh Nhật

Phan Hữu Minh Nhật

 • 1 1
  0
1
Phan Minh Nhật

Phan Minh Nhật

 • 0 0
  0
88
Khưu Quốc Tài

Khưu Quốc Tài

 • 0 0
  0
5
Nguyễn Văn Tú

Nguyễn Văn Tú

 • 0 0
  0
79
Nguyễn Văn Giang

Nguyễn Văn Giang

 • 0 0
  0
8
10/10/2018 (20:00)
Warriors FC 0-0 GLORY FC
10/10/2018 (20:00)
Warriors FC 0-2 GLORY FC
21/10/2018 (20:00)
GLORY FC 4-0 Everrichs Land
27/10/2018 (20:00)
GLORY FC 5-2 ĐỒNG ĐỘI FC
31/10/2018 (21:00)
OLYMPUS 1-11 GLORY FC
11/11/2018 (20:00)
GLORY FC 2-7 RACING HORSE
18/11/2018 (19:00)
VLC 4-6 GLORY FC
24/11/2018 (19:00)
GLORY FC 6-5 STORM FC
# Cầu thủ Bàn thắng
1 7.Nguyễn Văn Bình 19
2 11.Nguyễn Việt Dũng 9
3 6.Nguyễn Văn Nhơn 3
4 3.Võ Minh Vương 2
5 0.OG 2
6 1.Phan Hữu Minh Nhật 1
# Cầu thủ Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 10.Nguyễn Văn Khánh 0 0
2 3.Võ Minh Vương 2 0
3 11.Nguyễn Việt Dũng 1 1
4 47.Cao Trọng Trí 0 0
5 9.Hoàng Lê Huy 0 0
6 6.Nguyễn Văn Nhơn 0 0
7 7.Nguyễn Văn Bình 0 0
8 12.Phạm Trọng Nghĩa 0 0
9 1.Phan Hữu Minh Nhật 1 0
10 88.Phan Minh Nhật 0 0
11 5.Khưu Quốc Tài 0 0
12 79.Nguyễn Văn Tú 0 0
13 8.Nguyễn Văn Giang 0 0
14 0.OG 0 0