STORM FC Trở lại

STORM FC

STORM FC

HÀ NGỌC VIỄN

HÀ NGỌC VIỄN

 • 2 0
  0
7
TRẦN LÊ HÙNG CƯỜNG

TRẦN LÊ HÙNG CƯỜNG

 • 2 2
  0
8
NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC

NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC

 • 6 0
  0
10
TRẦN HỮU HIỆP

TRẦN HỮU HIỆP

 • 10 0
  0
3
PHẠM MINH HIỂN

PHẠM MINH HIỂN

 • 4 3
  0
17
BÙI XUÂN TÙNG

BÙI XUÂN TÙNG

 • 1 0
  0
97
VÕ MINH TY

VÕ MINH TY

 • 1 1
  0
14
TRẦN ANH ĐỨC

TRẦN ANH ĐỨC

 • 6 1
  0
6
NGUYỄN VÕ THẠCH

NGUYỄN VÕ THẠCH

 • 0 0
  0
77
HUỲNH THANH CHIÊU

HUỲNH THANH CHIÊU

 • 0 0
  0
93
LÊ VĂN PHIẾN

LÊ VĂN PHIẾN

 • 0 0
  0
15
NGUYỄN ĐỨC TÀI

NGUYỄN ĐỨC TÀI

 • 2 1
  0
9
VÕ VĂN ĐƯỢC

VÕ VĂN ĐƯỢC

 • 1 0
  0
23
ĐOÀN KIM LONG

ĐOÀN KIM LONG

 • 0 0
  0
13
TRẦN ĐÌNH XUÂN LỘC

TRẦN ĐÌNH XUÂN LỘC

 • 5 0
  0
1
13/10/2018 (20:00)
Everrichs Land 0-0 STORM FC
13/10/2018 (20:00)
Everrichs Land 4-7 STORM FC
17/10/2018 (21:00)
ĐỒNG ĐỘI FC 1-6 STORM FC
28/10/2018 (20:00)
STORM FC 9-2 OLYMPUS
31/10/2018 (20:00)
RACING HORSE 3-2 STORM FC
07/11/2018 (21:00)
STORM FC 7-2 VLC
18/11/2018 (20:00)
STORM FC 5-2 Warriors FC
24/11/2018 (19:00)
GLORY FC 6-5 STORM FC
# Cầu thủ Bàn thắng
1 3.TRẦN HỮU HIỆP 10
2 10.NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC 6
3 6.TRẦN ANH ĐỨC 6
4 1.TRẦN ĐÌNH XUÂN LỘC 5
5 17.PHẠM MINH HIỂN 4
6 9.NGUYỄN ĐỨC TÀI 2
7 7.HÀ NGỌC VIỄN 2
8 8.TRẦN LÊ HÙNG CƯỜNG 2
9 14.VÕ MINH TY 1
10 23.VÕ VĂN ĐƯỢC 1
11 97.BÙI XUÂN TÙNG 1
# Cầu thủ Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 7.HÀ NGỌC VIỄN 0 0
2 8.TRẦN LÊ HÙNG CƯỜNG 2 0
3 10.NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC 0 0
4 3.TRẦN HỮU HIỆP 0 0
5 17.PHẠM MINH HIỂN 3 0
6 97.BÙI XUÂN TÙNG 0 0
7 14.VÕ MINH TY 1 0
8 6.TRẦN ANH ĐỨC 1 0
9 77.NGUYỄN VÕ THẠCH 0 0
10 93.HUỲNH THANH CHIÊU 0 0
11 15.LÊ VĂN PHIẾN 0 0
12 9.NGUYỄN ĐỨC TÀI 1 0
13 23.VÕ VĂN ĐƯỢC 0 0
14 13.ĐOÀN KIM LONG 0 0
15 1.TRẦN ĐÌNH XUÂN LỘC 0 0
16 0.OC 0 0