ĐỒNG ĐỘI FC Trở lại
ĐỒNG ĐỘI FC

ĐỒNG ĐỘI FC

Phạm Ngọc Khánh

Phạm Ngọc Khánh

 • 0 0
  0
9
ĐÀM HÙNG ANH

ĐÀM HÙNG ANH

 • 0 0
  0
1
TRẦN VƯƠNG

TRẦN VƯƠNG

 • 0 1
  0
15
NGUYỄN THANH NHÃ

NGUYỄN THANH NHÃ

 • 2 0
  0
6
NGUYỄN THANH TÚ

NGUYỄN THANH TÚ

 • 1 2
  0
29
ĐỖ CÔNG TRÍ

ĐỖ CÔNG TRÍ

 • 0 0
  0
13
NGUYỄN CÔNG ĐÔNG

NGUYỄN CÔNG ĐÔNG

 • 1 1
  0
8
NGUYỄN SỸ MẠNH

NGUYỄN SỸ MẠNH

 • 1 0
  0
10
PHÙNG TUẤN LINH

PHÙNG TUẤN LINH

 • 1 3
  0
14
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 • 3 0
  0
7
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 • 3 0
  0
18
VÕ VĂN MINH TIẾNG

VÕ VĂN MINH TIẾNG

 • 0 0
  0
5
14/10/2018 (20:00)
VLC 2-4 ĐỒNG ĐỘI FC
17/10/2018 (21:00)
ĐỒNG ĐỘI FC 1-6 STORM FC
27/10/2018 (20:00)
GLORY FC 5-2 ĐỒNG ĐỘI FC
04/11/2018 (20:00)
ĐỒNG ĐỘI FC 3-2 Everrichs Land
07/11/2018 (20:00)
Warriors FC 0-0 ĐỒNG ĐỘI FC
07/11/2018 (20:00)
ĐỒNG ĐỘI FC 1-0 Warriors FC
18/11/2018 (20:00)
OLYMPUS 6-0 ĐỒNG ĐỘI FC
24/11/2018 (20:00)
ĐỒNG ĐỘI FC 0-9 RACING HORSE
# Cầu thủ Bàn thắng
1 7.NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 3
2 18.NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 3
3 6.NGUYỄN THANH NHÃ 2
4 29.NGUYỄN THANH TÚ 1
5 8.NGUYỄN CÔNG ĐÔNG 1
6 10.NGUYỄN SỸ MẠNH 1
7 14.PHÙNG TUẤN LINH 1
# Cầu thủ Thẻ vàng Thẻ đỏ
1 9.Phạm Ngọc Khánh 0 0
2 1.ĐÀM HÙNG ANH 0 0
3 15.TRẦN VƯƠNG 1 0
4 6.NGUYỄN THANH NHÃ 0 0
5 29.NGUYỄN THANH TÚ 2 0
6 13.ĐỖ CÔNG TRÍ 0 0
7 8.NGUYỄN CÔNG ĐÔNG 1 0
8 10.NGUYỄN SỸ MẠNH 0 0
9 14.PHÙNG TUẤN LINH 3 0
10 7.NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 0 0
11 18.NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 0 0
12 5.VÕ VĂN MINH TIẾNG 0 0